Untitled Document

پاکیزه سازی طبیعت به مناسبت روز جهانی محیط زیست و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان فارس نو به مناسبت روز جهانی محیط زیست و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، صبح روز سه شنبه مورخه 10خرداد 1401، با حضور مدیران و کارکنان دوستدار طبیعت شرکت سیمان فارس نو ، با اهداف پاکسازی طبیعت، گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست، انجام کارهای گروهی زیست محیطی و در راستای مسئولیت های اجتماعی ، زباله هاي رها شده در بخش وسیعی از زمینهای مجاور کارخانه جمع آوری شد .
ضمنا" شرکت سیمان فارس نو با توجه به استقبال به عمل آمده از سوی کارکنان و در راستای دستورالعمل های مسئولیت اجتماعی ، در سال جاری برنامه های زیست محیطی متعددی را اجرا خواهد کرد .

.